Als u doorgaat op deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Deze worden toegepast om uw bezoek aan de website te vergemakkelijken en ten behoeve van statistieken. U kunt de cookies uitschakelen via de gebruikersinstellingen van uw computer. Meer weten.

Wettelijke Vermeldingen

De site

De site is toegankelijk op de adressen www.spb.eu (hierna de 'Site') en wordt uitgegeven door SPB Benelux SPRL, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 0871 620 818 en geregistreerd bij de FSMA onder nummer 102042A, gevestigd te Coebergerstraat 49A, 2018 Antwerpen, België.

Telefoon : 02 528 09 09

Hoofdredacteur: Luc Le Moine

Siteverantwoordelijke: Estelle Rouchon

HOSTING

Ikoula

34 rue du Pont ASSY - 51100 REIMS - France

Tel.: +33 (0) 1 78 76 35 50

Fax: +33 (0) 1 71 14 00 19

www.ikoula.com

WET INFORMATIE EN VRIJHEDEN

De gegevens van persoonlijke aard van de internetgebruikers wordt verzameld en verwerkt ten behoeve van de uitvoering en het beheer van hun contract. In deze context is de doorgegeven informatie verplicht.

Deze gegevens zijn bestemd voor het personeel van de betreffende afdelingen van SPB en/of van de onderaannemers en indien van toepassing, de partners.

Overeenkomstig de wet informatie en vrijheden van 6 januari 1978, heeft elke internetgebruiker het recht op toegang, oppositie en wijziging van de gegevens van persoonlijke aard die hem betreffen. Hij kan deze rechten op elk moment uitoefenen bij:

SPB

Direction de la Communication

106-108, rue de la Boétie

75008 Paris

Tel.: 01 45 61 74 00

Fax : 01 45 61 74 19

Elke onjuiste of onrechtmatige verklaring kan leiden tot een specifieke verwerking om fraude te voorkomen of te identificeren.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Deze hele site is onderworpen aan de Franse wetgeving met betrekking tot auteursrechten en intellectueel eigendom.

De Site en de onderdelen ervan (waaronder merken, logo's, teksten, afbeeldingen, software en/of gegevensbanken zijn exclusief eigendom van SPB en/of zijn licentieverleners).

SPB verleent u gratis een persoonlijk, niet exclusief en niet overdraagbaar recht van toegang en gebruik van de site, inclusief het recht om afdrukken te maken van de webpagina's. Elk ander recht op de Site is nadrukkelijk uitgesloten, zonder voorafgaande toestemming van SPB. Het is met name verboden om (een gedeelte van) de Site te bewerken, of om links naar de Site te maken.

GARANTIEBEPERKING

Hoewel SPB de informatie op de site bijzonder zorgvuldig controleert, kan de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan niet worden gegarandeerd.

SPB kan ook niet garanderen dat de Site geen materiële fouten en/of defecten bevat, of, gezien de intrinsieke kenmerken van het internetwerk, dat de Site ononderbroken toegankelijk zal zijn.

AANSPRAKELIJKHEID

SPB, zijn leiders of werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit een verbinding met de onderhavige site.

SPB kan links naar andere sites maken. Deze sites zijn onafhankelijk van de Site van SPB. SPB bewerkt of controleert de bronnen, content van deze sites of hun links naar anders sites niet. De links naar deze sites vormen in geen geval een goedkeuring, validatie of acceptatie van SPB van de content van deze sites of een samenwerking van SPB met de eigenaars en/of auteurs, ontwerpers, leiders, beheerders of hosting van deze sites. SPB kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de content, producten, diensten, reclame, cookies of andere elementen van deze sites of de schade of het verlies, aangetoond of aangevoerd, volgend op of in verband met het gebruik van informatie, diensten of gegevens die op deze sites beschikbaar zijn.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonlijke gegevens kunnen worden verkregen via formulieren, vragenlijsten en andere methoden voor het verzamelen van gegevens. De gegevens worden gebruikt voor het beheer van uw contracten en/of specifieke vragen. De in dit kader verkregen informatie heeft een verplichtend karakter. De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opstellen van statistieken.

Deze informatie is bestemd voor de medewerkers van de betreffende diensten van SPB en/of haar opdrachtnemers en in voorkomende gevallen partners. De verkregen informatie wordt strikt vertouwelijk gehouden en wordt, behoudens wettelijke verplichting, niet aan anderen beschikbaar gesteld.

De verkregen informatie wordt automatisch verwerkt volgens methoden die bekendgemaakt zijn aan de CNIL.

TOEPASSELIJKE WET EN JURISDICTIE

De Voorwaarden worden geregeerd door het Belgische recht. Elke geschil over hun geldigheid, interpretatie of uitvoering zal worden voorgelegd aan de competente Belgische rechtbanken.

BERICHTENDIENST

Via internet verzonden berichten kunnen onderschept worden. Verspreid geen nutteloze of gevoelige persoonlijke informatie. Als u ons dergelijke informatie wilt meedelen, moet u dit via de post doen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De onderhavige algemene voorwaarden (de 'Voorwaarden') regeren de gebruiksvoorwaarden van de Site. Elk gebruik dat hiervan gemaakt wordt, wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het Belgisch grondgebied.

GEBRUIK VAN COOKIES

De website slaat het IP-adres van uw computer op en gebruikt een aantal cookies ofwel vastleggingen van uw verbinding waardoor uw bezoek aan de website wordt vergemakkelijkt en statistieken kunnen worden verzameld.


De website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor het analyseren van websites van Google Inc. (« Google »), waarmee het bezoek aan de website kan worden gevolgd. De door de cookies gegenereerde gegevens over het gebruik van de website (waaronder het IP-adres) worden door Google overgezet en bewaard op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie voor het analyseren van het gebruik van de website, het opstellen van rapporten over de activiteiten op de website voor exclusieve inzage door de eigenaar van de website en voor het eventueel verschafffen van andere diensten aan de eigenaar van de website met betrekking tot de activiteiten op de website en het gebruik van internet. Google draagt de gegevens niet over aan derden, behoudens wettelijke verplichting of wanneer deze derden optreden namens Google en daarbij gehouden zijn aan vertrouwelijke behandeling van de gegevens. Google brengt het IP-adres niet in verband met andere gegevens in bezit van Google.


Gebruikers van de website kunnen cookies uitschakelen via de gebruikersinstellingen van hun browser (voor Internet Explorer, klik op Internetopties, Privacy, Instellingen. Voor andere browsers: zie de aanwijzingen van de betreffende browser).Als u cookies uitschakelt kan dit gevolgen hebben voor het gebruik van de website.


Door gebruik te maken van de website gaat u uitdrukkelijk akkoord met verwerking door Google van uw persoonlijke gegevens volgens de voorwaarden en de doeleinden zoals hierboven beschreven.